Lúc nhu cầu về cuộc sống đời thường được bảo đảm an toàn, khách hàng luôn luôn với xu thế đi làm việc đẹp mái tóc cho mình. Bởi vì thế Đồng Phục Salon Tóc ra đời không chỉ là bộ đồng phục mà còn là...